ETIOPA: Espen Wang-Naveen, Per Meland og Håvard Melnæs på location i Gondar-provinsen.

Per Meland regisserer TV-film for Redd Barna

I forkant av den Den internasjonale dagen for nulltoleranse for kvinnelig kjønnslemlestelse i 2008, organiserte Norges ambassade og Redd Barna Norge-Etiopia et arrangement der de stilte et viktig spørsmål: «Er det mulig å stoppe kvinnelig kjønnslemlestelse (FGM) og annen skadelig tradisjonell praksis (HTP)?»

Temaet for arrangementet ble belyst av presentasjoner fra fire av Redd Barna Norges samarbeidspartnere, samt av utsagn fra stammeledere / religiøse ledere og myndighetsrepresentanter.

Strategier som bidro til at det ble en suksess, var blant annet åpen dialog med lokalsamfunnet, nettverksbygging med relevante myndigheter som politi og rettsapparat, samarbeid med stammeledere / religiøse ledere, engasjement hos barn og unge for å ta opp kampen, bruk av personer som tidligere har praktisert kjønnslemlestelse som pedagoger og ikke minst bruk av interaktiv radio. Som en del av arrangementet laget Dype Skoger og Plastikk en 15-minutters dokumentar som viste radioens betydning i endringsprosessen.