Kreativitet i Etiopia inspirert av Face2face

I april 2007 besøkte Face2face Etiopia. Besøket ga Per Meland ideen om å utvikle iWill-prosjektet. For å legge til rette for utvikling av kreativitet og kommunikasjon, donerte iWill Apple-maskiner og bisto med opplæring i bruk av disse. Ved å gi unge mennesker mulighet til å kommunisere på nye vilkår skapte iWill positive ringvirkninger i lokalsamfunnene.

Les mer om iWill-prosjektet her.