STRATEGISEMINAR: Senior PL Kari-Ann Johnsen bidrar i CAREs nye B2B-konsept.

Støtter opp om kvinnelige gründere

Aktiv økonomisk deltakelse fra flere kvinner skaper økonomisk verdi og bedre bedrifter i utviklingsland. Når man gjør kvinner i stand til å opprette egen virksomhet og få den til å vokse, blir det en mer bærekraftig utvikling av hele samfunnet.  Derfor tenker CARE alltid i nye baner for å tiltrekke seg nye givere. Face2face hjalp CARE med å utvikle «CareInvest» til en ny strategi i B2B-markedet.

Les mer om CareInvest på careinvest.no